top of page

Photo

At Kichijoji Kichimu, SEP 2013
At Grapefruit Moon, APR 2011
At Grapefruit Moon, APR 2011
At Grapefruit Moon, APR 2011
At Mona Records, DEC 2010
At Mona Records, DEC 2010
At Mona Records, DEC 2010
At Fujimigaoka Church, MAY 2011
At Fujimigaoka Church, MAY 2011
At Fujimigaoka Church, MAY 2011
At Fujimigaoka Church, MAY 2011
"HR" recording, APR 2012
"HR" recording, APR 2012
At Sapporo Noya, MAY 2012
At Sapporo Noya, MAY 2012
At Sapporo Noya, MAY 2012
At Sapporo Noya, MAY 2012
MAY 2012
"HR" recording, MAY 2012
"HR" recording, MAY 2012
"HOM" recording, APR 2013
"HOM" recording, APR 2013
"HOM" recording, APR 2013
"HOM" recording, APR 2013
"HOM" recording, APR 2013
AUG 2012
"HR" recording, MAY 2012
"HR" recording, MAY 2012
At Kyudo Kaikan, AUG 2012
At Kyudo Kaikan, AUG 2012
At Kyudo Kaikan, AUG 2012
"TRR" recording, DEC 2012
"TRR" recording, DEC 2012
"TRR" recording, DEC 2012
At Good Food Market, MAR 2013
At Tokyo Bluegrassing, FEB 2013
At Good Food Market, MAR 2013
At Good Food Market, MAR 2013
At Good Food Market, MAR 2013
At Shibuya 7th Floor, JUN 2013
At Kichijoji Kichimu, SEP 2013
At Shibuya 7th Floor, JUN 2013
bottom of page